Informujemy:

  • 14 grudnia 2017 roku zmarła dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek 21 grudnia 2017 r. Odbędą się w Pabianicach. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym. Prof. Elżbieta Kostowska-Watanabe była autorką wielu publikacji z zakresu problematyki równości społecznej, kulturowych aspektów zarządzania, społecznych ról kobiet w wielokulturowych społecznościach, obcości etnicznej i kulturowej. Tym też zagadnieniom poświęcone były jej wykłady. Ogromną popularnością wśród studentów uniwersytetu cieszyły się Jej wykłady poświęcone życiu codziennemu w Japonii – kraju, w którym badaczka spędziła wiele lat życia.

  • XXIII Wyprawa Polarna Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Spitsbergen. Stacja Polarna UAM "Petuniabukta" jest w pełni dostępna dla całej społeczności Uniwersytetu oraz otwarta na nowe projekty naukowe o charakterze interdyscyplinarnym.  Od 1984 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania w otoczeniu zatoki Petunia na Svalbardzie. Obecnie Stacja Polarna "Petuniabukta" zaprasza do współpracy osoby chętne do prowadzenia badań w sezonie letnim 2018 roku. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, osoby chcące realizować projekty naukowe w oparciu o infrastrukturę Stacji, mogą zgłaszać uczestnictwo w XXIII Wyprawie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na Spitsbergen, działającej w okresie lipiec-wrzesień 2018 roku.

--------

  • Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematyka II Edycji Konkursu brzmi: Przestrzeń polskiej Niepodległości. Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki: (1) Wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego. (2) Dołączenie do formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego załącznika Zgoda Autora pracy (obydwa pliki są do pobrania na stronie: http://fundacjakurtyki.pl/pl/dzialalnosc-fundacji/122-ii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-janusza-kurtyki-zapowiedz). (3) Dołączenie do dokumentacji 2 egzemplarzy zgłaszanej książki.

 

Nowe konferencje

  • 13 marca 2018, Konferencja: Nowe Media Sztuki - Sztuka Nowych Mediów. Współczesne wyzwania dla pracy twórczej, Szczecin. Nowe technologie w istotnym stopniu oddziałują na współczesne praktyki społeczne od procesów komunikowania poprzez organizację pracy, naukę, sposoby spędzania czasu wolnego i wiele innych sfer, aż po kulturę i sztukę. Przeobrażenia sztuk audiowizualnych na skutek wprowadzania do sfery artystycznych praktyk najnowszych technologii ogarnęły w zasadzie wszystkie składniki i aspekty tej dziedziny twórczości. Procesom transformacji podlegają dzieła, technologiczny kontekst tworzenia, stosowane narzędzia, konwencje, struktury oraz strategie percepcji i poznania sztuki. E-mail: is@whus.pl

 

  • 12-13 kwietnia 2018. II ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces, Katowice. W świecie nowych mediów narastający szum komunikacyjny sprawia, że coraz trudniej pozyskać i zatrzymać uwagę odbiorcy. Przesyt towarów i usług oraz niebywała konkurencyjność wymuszają na specjalistach z branży marketingowej nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych możliwości dotarcia do konsumenta. Kultura konsumpcji, która niegdyś dla producenta stanowiła szansę, dziś – w erze post –  jest także wyzwaniem. Kontakt: komunikatorus@gmail.com; https://www.facebook.com/KOmunikator.us/?fref=ts

 

  • 23-25 kwietnia 2018. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zapraszają wszystkich badaczy i studentów różnych dyscyplin zainteresowanych tematami afrykanistycznymi na V Kongres Afrykanistów Polskich. Kongres odbędzie się w klasztorze na Świętym Krzyżu oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór" w Hucie Szklanej 34.  Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018. Szczegółowe informacje przekazujemy w załączniku, można je również znaleźć na stronie:www.kongresafrykanistyczny.pl.

---------------

Kalendarium konferencji

11-13 stycznia 2018. IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl

26-27 stycznia 2017, Trafostacja Sztuki w Szczecinie serdecznie zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję "Konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych w Polsce", towarzyszącą wystawie "Przechwałki i pogróżki" (kuratorzy: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora). https://www.facebook.com/events/1950715621863145/

13 marca 2018, Konferencja: Nowe Media Sztuki - Sztuka Nowych Mediów. Współczesne wyzwania dla pracy twórczej, Szczecin. Nowe technologie w istotnym stopniu oddziałują na współczesne praktyki społeczne od procesów komunikowania poprzez organizację pracy, naukę, sposoby spędzania czasu wolnego i wiele innych sfer, aż po kulturę i sztukę. Przeobrażenia sztuk audiowizualnych na skutek wprowadzania do sfery artystycznych praktyk najnowszych technologii ogarnęły w zasadzie wszystkie składniki i aspekty tej dziedziny twórczości. Procesom transformacji podlegają dzieła, technologiczny kontekst tworzenia, stosowane narzędzia, konwencje, struktury oraz strategie percepcji i poznania sztuki. E-mail: is@whus.pl

5–6 kwietnia 2018, Konferencja „SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ” we Wrocławiu. Wprawdzie sąsiedztwa są zjawiskiem temporalnym, trudno nie zauważyć, że porządkują one rzeczywistość społeczną. Chociaż sąsiedzi nie zawsze są widoczni, to jednak zawsze są nośnikami jakiegoś emocjonalnego ładunku. Według Richarda Grathoffa, „sąsiedzi przejawiają się w szczególnej postaci intersubiektywności jako najbliżsi Inni poza obrębem milieu. Wyznaczają oni granice i pogranicza milieu”. Mając na względzie rozległość materiału, jaki udaje się zebrać badaczom społecznym w odniesieniu do polskich pograniczy – owych pomostów między dwoma krajami i społeczeństwami – można przypuszczać, że nie mniej interesujące i treściwe okażą się rozważania poświęcone większym całościom – sąsiedztwom.  http://www.socjologia.uni.wroc.pl

12-13 kwietnia 2018. II ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces, Katowice. W świecie nowych mediów narastający szum komunikacyjny sprawia, że coraz trudniej pozyskać i zatrzymać uwagę odbiorcy. Przesyt towarów i usług oraz niebywała konkurencyjność wymuszają na specjalistach z branży marketingowej nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych możliwości dotarcia do konsumenta. Kultura konsumpcji, która niegdyś dla producenta stanowiła szansę, dziś – w erze post –  jest także wyzwaniem. Kontakt: komunikatorus@gmail.com; https://www.facebook.com/KOmunikator.us/?fref=ts

23-25 kwietnia 2018. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zapraszają wszystkich badaczy i studentów różnych dyscyplin zainteresowanych tematami afrykanistycznymi na V Kongres Afrykanistów Polskich. Kongres odbędzie się w klasztorze na Świętym Krzyżu oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór" w Hucie Szklanej 34.  Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018. Szczegółowe informacje przekazujemy w załączniku, można je również znaleźć na stronie:www.kongresafrykanistyczny.pl.

10-11 maja 2018, konferencja: Europa Wschodnia w dyskursie naukowym. Europa Wschodnia i zamieszkujące ją narody wraz ze swoją kulturą, literaturą, historią i językiem jawić się mogą jako niewyczerpalne źródło inspiracji badawczych, zachęcające do eksplorowania nieodkrytych jeszcze obszarów lub też ponownej interpretacji opisanych już zjawisk. E-mail: kb.wls@uw.edu.pl.

BLE BLE