7 listopada gościli w naszym Instytucie  przedstawiciele Oddziału I Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. Celem spotkania było poznanie wzajemnych oczekiwań oraz wypracowanie możliwych form współpracy.  Ustalono, że zakres współpracy dotyczyć będzie kwestii dydaktycznych, m.in. wykładów prowadzonych przez ekspertów z ZUS, organizacji wizyt studyjnych. Z tematyką ubezpieczeń społecznych studenci będą mogli również zapoznać się poprzez stworzenie im możliwości odbycia praktyk zawodowych. Istotne dla Instytutu jest również partnerstwo w obszarze naukowo-badawczym mające polegać na wsparciu w dostępie do statystyk publicznych, wspólnych konferencjach, a w dalszej perspektywie na realizacji inicjatyw badawczych.

Osoby zainteresowane współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych proszone są o kontakt z dr Ryszardem Neclem koordynatorem współpracy ze strony Instytutu Socjologii.