Soc-info powraca na moment w wydaniu specjalnym, w związku z organizowaną w IS szkołą letnią ISA i specjalnym wakacyjnym seminarium instytutowym w poniedziałek 18 września.

Zapraszamy/informujemy:

W poniedziałek 18 września w sali D (w Collegium im. Floriana Znanieckiego) odbędą się dwa wykłady, na które zapraszamy.
Plan seminarium poniżej:

10:45-12:00 "Colonialism, Postcolonialism and the Liberal Welfare State" (prof. John Holmwood, University of Nottingham)

12:00-13:00 Przewa na lunch

13:30-15:00 "Civil Society, Democracy and the Wave of New Populism" (prof. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński)

Zapraszamy w imieniu organizatorów szkoły letniej ISA.

Informacja o szkole letniej:

Impreza organizowana przez International Sociological Associaton (ISA), organizację powołaną do życia w 1948 roku z inicjatywy Social Science Department of Unesco (SSD). ISA m.in. organizuje ogólnoświatowe kongresy socjologiczne: ISA World Congress of Sociology (pierwszy z nich odbył się w 1970 w Bułgarii, najnowszy w 2018 odbędzie się w Toronto), organizuje specjalistyczne konferencje w zakresie socjologii, prowadzi czasopisma („Current Sociology", „International Sociology Global Dialogue"), obejmuje zakresem działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej cały glob.

W 2017 roku szkoła letnia współorganizowana jest przez dwa podmioty z Polski: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU) oraz fundację: The Haverford Institute of Public Sociology (HIPS). Pierwsza z instytucji sięga korzeniami lat 20 XX wieku, kiedy to powstała pierwsza w Polsce jednostka naukowa w zakresie socjologii, od 1969 roku Instytut Socjologii UAM prowadzi systematyczne, dzienne studia wszystkich stopni z zakresu socjologii. Otrzymuje najwyższe oceny w zakresie jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Instytut Haverford Socjologii Publicznej (The Haverford Institute of Public Sociology, HIPS) jest fundacją non-profit funkcjonująca w Polsce. Instytut wykorzystuje socjologię i nauki społeczne do angażowania społeczności do projektowania i realizacji innowacyjnych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych. Aktywność instytucji koncentruje się na poziomie lokalnym, wspomagając poszczególne osoby, które poszukują autonomii i odpowiedzialnego zaangażowania w swoich zbiorowościach profesjonalnych, obywatelskich, czy lokalnych.

Zgodnie z wieloletnią praktyką głównym elementem Laboratirum Doktoranckiego jest praca nad rozprawami doktorskimi uczestników, w oparciu o nadesłane wcześniej materiały. Role moderatorów i ekspertów pełnią badacze o utrwalonej pozycji naukowej w socjologii zaproszeni przez ISA z różnych znaczących ośrodków rozsianych po całym świecie. Celem szkoły jest poprawa jakości przygotowywanych rozpraw. Organizatorom przyświeca cel dania szansy udziału w przedsięwzięciu autorom wyróżniających się projektów doktoratów, posługując się kryteriami reprezentatywności na poziomie globalnym. W związku z czym przewidziano proporcjonalny udział uczestników z różnych obszarów regionalnych świata, unikając nadreprezentacji jednych ośrodków/krajów nad innymi.

Aby zobaczyć inne newsy związane z XVth ISA LAB oraz pobrać pełny plan, kliknij TUTAJ.