Niezwykle miło nam poinformować, że znamy już wyniki postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie w Instytucie Socjologii. Poniższa tabela zawiera imiona i nazwiska studentów, którzy od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną III stopień studiów stacjonarnych. Osoby zostały wymienione w porządku alfabetycznym. Serdecznie gratulujemy wszystkim nowo przyjętym studentom. Pozostałych zapraszamy na przyszłoroczną rekrutację!

Nazwisko Imię
 1. Jankowska Klaudia
 2. Kluszczyńska Marta
 3. Madej Kacper
 4. Rabizo Ilona
 5. Ślosarski Bartosz
 6. Zaręba Marta