Poniżej zamieszczono listę rankingową kandydatów do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla dyscypliny nauki socjologiczne, według uzyskanej punktacji:

1. Jan Radomski

2. Błażej Borskuk

3. Zuzanna Cebernik 

4. Julia Koprucka-Isańska

5. Ada Flis

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostanie podana w terminie określonym w zasadach rekrutacji.

Wyniki_rekrutacji_Nauki_Socjologiczne.pdf