23 Czerwiec 2017 22:32
REKRUTACJA
REKRUTACJAIdea studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje studia na kierunku socjologia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – licencjackie, magisterskie i doktoranckie) oraz na kierunku praca socjalna (pierwszego i drugiego stopnia – czyli licencjackie i magisterskie).

Studia socjologiczne pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w Instytucie Socjologii UAM otrzymały najwyższą z możliwych ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach wyższych.

 

Czym jest socjologia?

Nauką o społeczeństwie. Czym zajmuje się socjolog? Jego badaniem i przekształcaniem. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Jak bardzo może być to fascynujące, świadczy fakt, że co roku prawie 300 młodych ludzi podejmuje studia na prestiżowych kierunkach socjologia i praca socjalna w Instytucie Socjologii UAM. Jego renomę podkreśla pozycja w rankingu prawie 100 podobnych kierunków na uczelniach publicznych i prywatnych w całej Polsce: poznański Instytut plasuje się w pierwszej trójce.

 

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest  interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Socjologia i praca socjalna na UAM – nowoczesność i tradycja

Jesteśmy najstarszym socjologicznym ośrodkiem akademickim w Polsce. Z tej tradycji czerpiemy pełnymi garściami, ale równie wiele uwagi przykładamy do badania tego, co aktualne, co się zmienia i co będzie organizowało życie społeczne w przyszłości.  Interesują nas zatem zarówno tradycyjne obszary analizy socjologicznej: nierówności społeczne, przemiany przestrzeni publicznej, rodziny, wartości i ról społecznych, jak i to, co w społeczeństwie najnowsze: nowe sposoby spędzania czasu wolnego, mobilność i migracje, problematyka mniejszości, nowe media i technologie, zmieniający się rynek pracy, konsumpcja, nowe formy tożsamości, kultura popularna czy procesy integracji europejskiej.

 

Wysoka jakość kształcenia

O wysokiej jakości kształcenie w Instytucie Socjologii UAM najdobitniej świadczy fakt, że absolwenci naszych studiów z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy i potrafią go zmieniać. Osoby, które ukończyły socjologię pracują w mediach, firmach reklamowych, samorządach, instytucjach publicznych oraz stowarzyszeniach i fundacjach, są pracownikami i właścicielami firm badawczych, specjalistami od marketingu, Public Relations i Human Resources. Z kolei absolwenci kierunku praca socjalna znajdują pracę w instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w organizacjach pozarządowych i w wielu innych podmiotach zajmujących się rozwiązywaniem problemów bezrobocia, przemocy, alkoholizmu, narkomanii czy  bezdomności.

Nasi studenci i wykładowcy niemal co roku otrzymują za swoje osiągnięcia naukowe prestiżowe nagrody i stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rodziny Kulczyków czy też Fundacji UAM. Bronione w naszym Instytucie prace magisterskie i doktorskie są bardzo wysoko oceniane w ogólnopolskich konkursach, a ich autorzy otrzymują nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nasz Instytut ma również uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego socjologii, a takie prawa posiada zaledwie kilka Instytutów Socjologii w Polsce.

 

Innowacyjne studia na potrzeby innowacyjnego społeczeństwa

Instytut Socjologii UAM kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunek socjologia i praca socjalna) oraz trzeciego stopnia (kierunek socjologia). Oznacza to, że w ramach studiów można otrzymać tytuł licencjata lub magistra socjologii lub pracy socjalnej oraz stopień doktora socjologii. Poza przedmiotami obowiązkowymi, każdy student ma możliwość samodzielnego kształtowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowując ją do swoich zainteresowań i planów zawodowych. W pakiecie licznych zajęć do wyboru znajdują się moduły tematyczne. Na studiach socjologicznych pierwszego stopnia są to: Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie; Kultura i media; Socjologia stosowana w sferze publicznej. Moduły na studiach socjologicznych drugiego stopnia to: Innowacje społeczne; Polityki publiczne; Relacje w organizacjach. Oferujemy również przedmioty fakultatywne, takie jak m.in.: Subkultury młodzieżowe, Socjologia władzy i polityki, Socjologia mody, Socjologia zdrowia i medycyny czy Komunikacja wizualna.

Nasi studenci uczestniczą w licznych programach wymian krajowych i międzynarodowych oraz mogą korzystać z rozbudowanej oferty stypendialnej. Program MOST jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy chcą realizować swoje zainteresowania naukowe poza własną uczelnią – umożliwia semestralne lub roczne wyjazdy na inne uniwersytety i obejmuje studentów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Z programu wymiany międzynarodowej Erasmus od 2000 roku skorzystało już blisko 200 młodych socjologów. Studenci mogą także ubiegać się o stypendia socjalne, stypendia mieszkaniowe, stypendia na wyżywienie, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, zakwaterowanie w domu studenckim oraz Diamentowe Granty i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dysponujemy nowoczesnymi salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz pracownią komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu i aplikacji umożliwiających prowadzenie zajęć ze statystyki oraz metod i technik badań socjologicznych. Studenci mają także dostęp do sprzętu audiowizualnego (wysokiej klasy aparaty fotograficzne, kamery, sprzęt do edycji filmów i dźwięku), który może być przez nich wykorzystany w indywidualnych projektach badawczych oraz przygotowywaniu prac magisterskich i zaliczeniowych.

Współpracujemy z wieloma pozaakademickimi instytucjami w Poznaniu i Wielkopolsce. W ostatnich latach nasz Instytut realizował projekty badawcze wspólnie z między innymi Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Volkswagen Poznań, Fundacją Malta czy też Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Współpracujemy z instytucjami pomocy społecznej, wieloma domami pomocy, z fundacjami i stowarzyszeniami. Nasi partnerzy zawsze bardzo pozytywnie oceniają podejmowaną z nami współpracę.

 

Praca socjalna - profesjonaliści od rozwiązywania problemów społecznych

W ramach kierunku praca socjalna oferujemy stacjonarne studia na poziomie licencjackim i magisterskim, gdzie wysoki poziom zajęć przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów społecznych i przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych jednostek. Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w blokach przedmiotowych: socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, z zakresu polityki, teorii i metod pracy socjalnej. Przykładowe przedmioty to: Dewiacja i patologia społeczna, Diagnozowanie problemów społecznych, Psychologia rozwoju człowieka, Polityka społeczna, Prawo rodzinne, Psychopatologia, Pedagogika specjalna, Terapia rodzinna. W ramach studiów magisterskich na kierunku praca socjalna proponujemy trzy ścieżki specjalizacyjne: Asystentura i mediacja socjalna, Organizacja usług socjalnych, Animacja społeczności lokalnych.

Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują szeroki wachlarz przedmiotów fakultatywnych (np. Gender studies, Psychologia konfliktu, Bezpieczeństwo osobiste). Istotnym elementem studiów są praktyki wakacyjne w takich placówkach, jak: ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

 

Aktywne życie studenckie

Studenci Instytutu Socjologii UAM poza uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych działają w kołach naukowych, samorządzie studenckim i przy organizacji festiwali studenckich. W ten sposób rozwijają swoje pasje oraz wzbogacają umiejętności i kompetencje przydatne także po zakończeniu studiów. Nasi studenci w ramach wolontariatu pomagają dzieciom i osobom niepełnosprawnym, osobom w starszym wieku, dzięki czemu poznają specyficzne problemy oraz zdobywają doświadczenie tak cenne w przyszłej pracy zawodowej.

Do najważniejszych form tego typu aktywności należą Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM oraz Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM. Koła zajmują się przygotowywaniem i realizacją badań, organizuje dyskusje naukowe, konferencje, projekcje filmów, a także prowadzi działalność o charakterze integracyjnym i charytatywnym.Blog instytutowy
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 0

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 145
najnowsze publikacje
· Samorząd województwa ...
· Orientacja innowacyjn...
· Zaradność a prawa spo...
· Głód autentyzmu
· Podróże, zamyślenia, ...
· Funkcja zdefiniowaneg...
· Incydenty. Badając gę...
Najpopularniejsze artykuły
· Studia stacjonarne I...
· Studia stacjonarne I...
· Stacjonarne Praca So...
· Studia niestacjonarn...
· Studia niestacjonarn...
· Adres Instytutu Socj...
· Studia pięcioletnie ...
Wygenerowano w sekund: 0.30 4,149,683 Unikatowych wizyt