23 Czerwiec 2017 22:30
REKRUTACJA
REKRUTACJAPerspektywy pracy

Na podstawie doświadczeń naszych absolwentów i obserwacji przemian na rynku pracy stworzyliśmy unikatowy program zajęć. Oferuje on studentom większą liczbę zajęć do wyboru oraz organizuje kształcenie wokół sprofilowanych zawodowo modułów.
 

W ramach studiów socjologicznych pierwszego stopnia proponujemy studentom wybór jednego z trzech modułów tematycznych:
 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie. Moduł przygotowujący studentów, którzy w przyszłości chcą badać rynek, zachowania konsumenckie, planować kampanie marketingowe i społeczne. Przykładowe przedmioty: Zachowania konsumenckie, Nowoczesne formy marketingu, Badania rynkowe, Antropologia organizacji.

Socjologia stosowana w sferze publicznej. Moduł przeznaczony dla osób, które w przyszłości zamierzają pracować w instytucjach publicznych oraz jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, zrzeszeniach pracodawców. Przykładowe przedmioty: Społeczeństwo obywatelskie w sferze publicznej, Wprowadzenie do badań stosowanych, Europejska sfera publiczna, Międzykrajowe badania porównawcze w sferze publicznej.

Kultura i media. Moduł przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby pracować w instytucjach kultury, których fascynują nowe technologie i media, którzy zamierzają podejmować działania w ramach polityki równościowej. Przykładowe przedmioty: Ćwiczenia z wyobraźni społecznej, Socjologia kultury popularnej, Media w badaniach społecznych, Socjologia ciała.

 

W ramach studiów socjologicznych drugiego stopnia proponujemy studentom wybór jednego z trzech modułów tematycznych:
 

Relacje w organizacjach. Moduł przeznaczony dla osób, które w przyszłości zamierzają pracować w działach promocji i Human Resources przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych i publicznych. Przykładowe przedmioty: Konflikt i negocjacje w zespole, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja i ocena pracowników, Socjotechnika.

Innowacje społeczne. Moduł przeznaczony dla studentów, którzy w przyszłości zamierzają pracować w przemysłach kreatywnych i kulturowych, których fascynuje poszukiwanie i kreowanie trendów, którzy zainteresowani są pracą w organizacjach społecznych oraz publicznych i którzy chcieliby poszukiwać innowacyjnych zasad organizacji porządku społecznego. Przykładowe przedmioty, Eksploracja danych zastanych, Foresight i analiza strategiczna, Style życia i czas wolny, Przewidywanie i analiza trendów.

Polityki publiczne. Moduł przeznaczony dla osób, które w przyszłości zamierzają pracować w podmiotach zaangażowanych w prowadzenie polityki publicznej bądź dla partnerów tych podmiotów: strukturach samorządu terytorialnego, urzędach administracji, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, mediach, instytucjach badawczych oraz doradczo-szkoleniowych. Przykładowe przedmioty: Metody badania polityki publicznej, Zarządzanie publiczne, Partycypacja społeczna i planowanie przestrzenne, Polityki dotyczące ochrony środowiska.

 

W programie studiów magisterskich na kierunku praca socjalna proponujemy trzy specjalności:

Asystentura i mediacja socjalna. Absolwent studiów magisterskich praca socjalna posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego, w szczególności w roli asystenta rodziny i mediatora. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli asystenta rodziny i mediatora. Przykładowe przedmioty: Rodzina wieloproblemowa, Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej, Interwencja kryzysowa, Komunikacja interpersonalna.

Organizacja usług socjalnych. Absolwent studiów magisterskich praca socjalna posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego, w szczególności w roli organizatora usług socjalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli organizatora usług. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego tworzenia nowych form usług socjalnych oraz organizacji społecznych służących zaspokajaniu potrzeb w środowisku lokalnym. Przykładowe przedmioty: Usługi socjalne, Partnerstwo lokalne, Integracja społeczna, Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej.

Animacja społeczności lokalnych. Absolwent studiów magisterskich praca socjalna posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego, w szczególności w roli animatora społeczności lokalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo tej roli. Absolwent jest przygotowany do tworzenia nowych sieci społecznych i planowania kierunków polityki społecznej w środowisku lokalnym. Przykładowe przedmioty: liderzy i animatorzy, Edukacja społeczności lokalnych, Organizowanie sieci społecznych, Planowanie społeczne.

Absolwenci studiów na kierunku praca socjalna znajdą zatrudnienie w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie (MOPR), Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS), Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS), Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Centrach Integracji Społecznej (CIS), Klubach Integracji Społecznej (KIS), Centrach Usług Socjalnych (CUS), Centrach Usług Senioralnych,  Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), Domach Pomocy Społecznej (DPS), Środowiskowych Domach Samopomocy (ŚDP), Ośrodkach dla Bezdomnych, w ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar i Markot, ośrodkach Pomocy dla Samotnych Matek, Centrach Pomocy Kryzysowej (CPK), Dziennych Domach Pomocy (DDP), oraz w innych, licznych placówkach o charakterze socjalnym i wychowawczo-resocjalizacyjnym oraz kulturalnym.Blog instytutowy
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 0

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 145
najnowsze publikacje
· Samorząd województwa ...
· Orientacja innowacyjn...
· Zaradność a prawa spo...
· Głód autentyzmu
· Podróże, zamyślenia, ...
· Funkcja zdefiniowaneg...
· Incydenty. Badając gę...
Najpopularniejsze artykuły
· Studia stacjonarne I...
· Studia stacjonarne I...
· Stacjonarne Praca So...
· Studia niestacjonarn...
· Studia niestacjonarn...
· Adres Instytutu Socj...
· Studia pięcioletnie ...
Wygenerowano w sekund: 0.36 4,149,672 Unikatowych wizyt