Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem:

- dnia 15.10.2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
- dnia 24.10.2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
- na dzień 25.10.2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów.

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

Z harmonogramem można zapoznać się na stronie UAM (TUTAJ).