Wydział Socjologii UAM, we współpracy z władzami Lubonia, przeprowadza badania dotyczące życia w Luboniu. Projekt jest realizowany przez studentki i studentów socjologii w ramach ćwiczeń terenowych.

Na początku lipca 2021 zrealizowane zostaną zogniskowane wywiady grupowe, czyli rozmowy w gronie mieszkańców, za pośrednictwem narzędzia internetowego (MS Teams). Celem rozmowy jest przyjrzenie się życiu w Luboniu i zadanie pytań o problemy Lubonia jako miasta. Wyniki posłużą do przygotowania raportu dla potrzeb mieszkańców i władz miasta, ale również dadzą podstawy do zaliczenia przedmiotu w ramach programu studiów. W związku z badaniem mogą się do Państwa zgłaszać studenci socjologii, każdorazowo legitymujący się upoważnieniami. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za badanie: prof. UAM dr hab. Markiem Nowakiem. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 504 149 482, ew. e-mailowy: marek.nowak@amu.edu.pl. Można również skorzystać z rejestracji przy pomocy formularza internetowego.

Badanie jest w pełni anonimowe i realizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami: Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wszystkie Państwa wypowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zanonimizowanej i zbiorczej.

Zapraszamy również do wypełnienia ankiety internetowej: https://uamlubon.webankieta.plktórej wyniki w formie zbiorczych analiz statystycznych zostaną udostępnione zostaną publicznie w drugiej połowie roku.