Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października na terenie Poznania czerwonej strefy, na Wydziale Socjologii zaczynają obowiązywać następujące zasady postępowania:

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Dotyczy to również przedmiotów, które wcześniej zostały zaplanowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Niezmienione pozostają zapisane w planie terminy zajęć, natomiast w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.
- Wejście do budynków Wydziału wymaga uzyskania zgody.
- Pracownicy i doktoranci, z wyjątkiem pracującej rotacyjnie administracji, muszą uzyskać zgodę od dziekan prof. Aldony Żurek lub prodziekana prof. Piotra Jabkowskiego. Informację o pozyskaniu zgody należy przekazać do Biura Obsługi Wydziału (mgr Anna Niedźwiedzińska, tel. 61-829-22-59, e-mail: anna2008@amu.edu.pl).
- Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter) powinni uprzednio ustalić termin wizyty. Studenci socjologii I i II stopnia: mgr Anna Olejniczak, pok. 3, tel. 61-829-21-21, e-mail: annole2@amu.edu.pl. Studenci pracy socjalnej I i II stopnia: mgr Aleksandra Błaszkowska, pok. 3, tel. 61-829-21-14, e-mail: alekb@amu.edu.pl.
- Studenci udający się do innych pomieszczeń na Wydziale (w tym do pokojów pracowników w budynku C, 1 piętro) muszą uzyskać zgodę od prodziekanów dr hab. Agnieszki Jeran lub dr Łukasza Rogowskiego. Informację o pozyskaniu zgody należy przekazać do Biura Obsługi Wydziału (mgr Anna Niedźwiedzińska, tel. 61-829-22-59, e-mail: anna2008@amu.edu.pl).

Tym samym tracą ważność wydziałowe wytyczne przekazane 1 października br. O dalszych regulacjach będziemy informować wraz z publikowaniem regulacji ministerialnych i uniwersyteckich. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu z zespołem dziekańskim lub Biurem Obsługi Wydziału.

Życzę zdrowia Państwu i Państwa bliskim.

Prof. UAM. dr hab. Aldona Żurek
Dziekan Wydziału Socjologii UAM